Νέα του έργου UpSenior

Εδώ θα αναρτώνται άρθρα και νέα σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου UpSenior.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-2-EL01-KA210-ADU-000093393

Copyright © 2023 UpSenior. All Rights Reserved

Powered by The Hive Group