Εταίροι του έργου

Το έργο αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:

The Hive Group 🇬🇷

                                                                             

Η Hive παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και παροχής συμβουλών, καλύπτοντας τις ανάγκες διαφόρων ομάδων-στόχων σε πολυάριθμα θέματα. Τα μαθήματα αναπτύσσονται από έμπειρους εκπαιδευτές και επιλέγονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ, τις ανάγκες που εμφανίζονται στο πολυπολιτισμικό και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον που βιώνει η κοινωνία μας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, και πάντα με βάση τις τρέχουσες τάσεις εκπαίδευσης και καινοτομίας. Στόχος της Hive είναι να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και να βελτιώσει τις μαθησιακές επιδόσεις και τις προοπτικές σταδιοδρομίας των συμμετεχόντων στα μαθήματα.

Balkan Bridge 🇧🇬

                                                                           

O οργανισμός Balkan Bridge έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις κοινωνίες των Βαλκανίων και να επιτύχει συνεργασία και ανάπτυξη. Αποστολή του οργανισμού είναι να καλύψει τα κενά στην περιοχή των Βαλκανίων, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη δικτύωση και τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο τη μετατροπή τους σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα με υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και επιχειρήσεις ικανές να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κοινωνίας και τις παγκόσμιες τάσεις. Για την επίτευξη των στόχων του, ο οργανισμός Balkan Bridge παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων για άτομα, και εταιρική κατάρτιση για επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των ομάδων.

Crs Laghi srl 🇮🇹

                                                                           

Ιδρύθηκε το 2017, το CRSL – Κέντρο Έρευνας και Μελετών των Λιμνών είναι μια σχετικά νέα αλλά εξαιρετικά δυναμική πραγματικότητα που διαθέτει διαπίστευση υψηλού κύρους. Πρόκειται για ένα spin-off του Λυκείου Carolina Albasio στην Castellanza και είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Έρευνας του MIUR και έχει πιστοποιηθεί από την Unioncamere ως Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας 4.0. Μέσω του εργαλείου spin-off, το CRSL σκοπεύει να ενθαρρύνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με υψηλό περιεχόμενο καινοτομίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, επίσης με στόχο τη διεύρυνση του δυναμικού του πανεπιστημιακού ερευνητικού συστήματος και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών κατάρτισης.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-2-EL01-KA210-ADU-000093393

Copyright © 2023 UpSenior. All Rights Reserved

Powered by The Hive Group